Picture
Pangulong Baby Malana inihatid ang kanyang talumpati sa paglulunsad ng kaunaunahang Paglalayag Festival ng Lalawigan ng Bulakan alay sa mahal na patron, 'Mahal na Ina ng Mapayapa at Malugod na Paglalayag', noong Mayo 9, 2009 sa ika-93 na kaarawan ni Fr. Horacio De La Costa, S.J.
Bookmark and Share
"Everyone can be great because anyone can serve. You don't have to have a college degree to serve. You don't even have to make your subject and your verb agree to serve... You only need a heart full of grace. A soul generated by love..."
--- Dr. Martin Luther King, Jr.

Office of the DLC3 President
Fr. Horacio De La Costa III Homeowners' Association
Barangay Graceville, City of San Jose del Monte
Mobile No. +639182878854

Feedback Form

Google Groups
Subscribe to De La Costa III Homeowners Association
Email:
Visit this group